Døhlen Dekor trengte ny nettside og bilder. De sa ikke nei takk til verken røykmaskin eller komplett lyssetting av lokalene for å få bilder som skiller seg ut og bygge en sterke merkevare.

Bygge merkevare gjelder alle bedrifter

Gode bilder er et viktig element når du skal bygge en sterkere merkevare. Helt enkelt er en merkevare hvilke assosiasjoner du som forbruker sitter igjen med etter å enten ha besøkt, lest om eller hørt om bedriften. Merkevaren hjelper deg med å skille deg ut fra konkurrentene og få frem det som er unikt med bedriften. Når vi snakker om merkevarebygging er det fort å tenke at dette er bare noe som gjelder firmaer med millionbudsjetter avsatt til store reklamekampanjer. Men å bygge merkevare er like viktig også for små bedrifter.

Nettsiden danner ofte førsteinntrykket

Døhlen dekor er et lokalt firma i Sørum som arbeider med profilering. Og som i de fleste markeder, opplever de en sterk konkurranse fra større konserner og utenlandske firmaer. Nettsiden er ofte det første møtet kunden har med en bedrift.  De danner seg gjerne et førsteinntrykk ut i fra dette. Oppdraget mitt var å hjelpe Døhlen dekor med nye bilder. Dette skulle danne grunnlaget for nye nettsider.

De trengte både et velkomstbilde, bilder av tjenestene de utfører og bilder av de ansatte.Velkomstbildet er det første bildet kunden ser. Dette skal umiddelbart fange oppmerksomheten. Å produsere et kjempestort skilt med deres log,  kom tidlig med i konseptskissene. At de har lang erfaring og at du som kunde får en personlig service, var også et viktig element å fremheve. Her spiller de ansatte nøkkelrollen. Å ha de med på bildene gjør det mer personlig og er med på å bygge tillit. De sa heller ikke nei takk til verken røykmaskin eller komplett lysetting av lokalene for å få bilder med glimt i øyet og som fanger oppmerksomheten. Både ansattbilder og bilder av tjenestene fulgte den samme visuelle stilen som velkomstbildet for å gi et enhetlig utrykk.

Bildene må ikke bare se bra ut, men de må også spille på lag med bedriftens merkevare og være et redskap for bedriften til å skille seg ut.

Under kan du se noen av bildene som jeg tok for Døhlen dekor.

Les mer om andre bedrifter jeg samarbeider med. Ta gjerne kontakt med meg for å høre hvordan jeg kan hjelpe din bedrift med økt synlighet.